Privacyverklaring

Het is een eerste versie, opgesteld aan de hand van de Privacy Verklaring Generator van de overheidswebsite www.veiliginternetten.nl

Verantwoordelijkheid

Marjan Barlage is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.marjanelisabeth.wixsite.com/marjan-barlage

marjanelisabeth@hotmail.com

06 106 375 45

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Marjan Barlage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die via deze site worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marjanelisabeth@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt deze site persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:​

 • Verzenden van een nieuwsbrief

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marjan Barlage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

De site gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

WIX: dit systeem wordt gebruikt voor het maken van de website van www.marjanelisabeth.wixsite.com/marjan-barlage, en dient om geïnteresseerden te informeren over de diensten, voorstellingsdata en nieuwtjes van Marjan Barlage.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

De volgende bewaartermijnen hanteren wij voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens 

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

bewaren wij voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken. Bij uitschrijving wissen de gegevens automatisch.

Zakelijke relatiegegevens

bewaren we minimaal 7 jaar volgens de verplichting van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deze site verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die door deze site worden gebruikt

Deze site gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjan Barlage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjanelisabeth@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden op deze site persoonsgegevens beveiligt

Onze website is beveiligd met SSL. SSL zorgt ervoor dat bezoekers de website veilig kunnen bezoeken en veilig informatie kunnen doorsturen via HTTPS. We maken gebruik van een cookiemelder, die bij websitebezoek om toestemming vraagt voor het gebruik van cookies.

 

Marjan Barlage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marjanelisabeth@hotmail.com

© 2015 Copyright & Website Marjan Barlage.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now